prabhuheader

 

Video Clips of Ratha Yatra celebrations,July, 2010 at Mahanam Angan,Kolkata

Kirtan during the procession of Rathayatra from Mahanam Angan , Raghunathpur, VIP Road, Kolkata 700059 July 2010