prabhuheader
Shringar Arati Of Prabhu jagadbandhusundar, Sri sri Radhamadangopal, Sri sri Gour Nitai and Sri Sri Gour Vishnupriya at the main temple Of Mahanam Angan, Raghunathpur, VIP Road, Kolkata-700059.